personálna agentúra YNAK

Zuzana Száraz

Speaker na podujatí “Mentálne zdravie”

Viac ako 20 rokov venujem väčšinou práci s dospelými, mám rada aj prácu s deťmi a mladými ľuďmi. Posledné roky som súčasťou jedinečnej personálnej agentúry YNAK, kde hľadáme talenty a prepájame ich so spoločnosťami. Okrem toho rozvíjame ľudí, budujeme tímy, ale aj pomáhame spoločnostiam budovať inovatívne procesy v oblasti riadenia ľudí. V biznisovom svete mám skúsenosti s budovaním tímov, s nastavovaním procesov najmä v oblasti „people managementu“, s budovaním firemnej kultúry, internej komunikácie a HR brandingu.

Ako bývalý vrcholový športovec som vybudovala úspešný športový klub a tému disciplíny, vytrvalosti, schopnosti posúvať svoje hranice ďalej prepájam vo svojej práci takmer v každej téme. Som súčasťou Občianskeho združenia, vďaka ktorému sa snažíme podporovať inovatívne školy a vzdelávanie a postupne budujeme inovatívne huby v jednotlivých regiónoch Slovenska. Som medzinárodnou facilitátorkou metodiky Accelium, ktorá ponúka inovatívny koncept vzdelávania detí a mladých ľudí.