IT Valley

Viktor Mitruk

Speaker na podujatí “Mentálne zdravie”

Viktor je projektový manažér vzdelávania v klastri Košice IT Valley. Študoval a žil v Spojenom kráľovstve. S tímom vytvára aktivity, ktoré pozitívne ovplyvňujú rozvoj inovatívneho prostredia pre študentov a absolventov. Riadi Košickú akadémiu softvérového vývoja, ktorá vychováva kreatívnych a kritických IT špecialistov. Pre rozvoj inovatívneho a technologicky vyspelého ekosystému považuje za kľúčové venovať zdroje vzdelávacím inštitúciám a predstaviť študentom a učiteľom nové technologické trendy.