ON Semiconductor Slovakia, a.s.

Veronika Švárna

Speaker na podujatí “Mentálne zdravie”

Som absolventkou inžinierskeho stupňa štúdia na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií. Ukončila som inžinierske štúdium na Žilinskej univerzity v Žiline  v roku 2021. Už dva a pol roka pracujem ako aplikačná inžinierka na technickej podpore onsemi.