Stats Lab

Patrícia Janošková

Speaker na podujatí “Mentálne zdravie”

Práve som ukončila doktorandské štúdium na Žilinskej univerzite, kde som vykonávala vedeckú činnosť zameranú na oblasť Smart Cities. Okrem štúdia sa venujem už piaty rok dátovej analytike a modelovaniu. Tieto získané vedomosti a skúsenosti mi umožňujú zapájať sa aj do náročných projektov, kde sa snažíme klientom ukázať ako dôležité je data-decision-making a pomáhame im prejsť na tento koncept.