riaditeľ, Proscholaris

Mgr. Tomáš Milata

Speaker na podujatí “Mentálne zdravie”

Tomáš Milata vyštudoval kombináciu Slovenský jazyk a literatúra – dejepis na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Krátko pôsobil ako dramaturg v Bábkovom divadle na Rázcestí, učiť začal na základnej škole v Mutnom na Orave. 10 rokov pôsobil ako učiteľ na štátnej Obchodnej akadémii v Žiline a od roku 2005 pracuje na Súkromnej strednej odbornej škole Pro scholaris ako riaditeľ. Od roku 2013 je zároveň konateľom OZ Pro scholaris – zriaďovateľa školy. Tomáš Milata pochopil, že bez IT a technických zručností sa budúce generácie už nezaobídu a pod jeho vedením otvorila škola nový študijný odbor Informačné systémy a služby.