ACC,CEO Lipa coaching & consulting s.r.o

Lívia pastoreková

Speaker na podujatí “Mentálne zdravie”

Som life koučom a biznis koučom. Človekom z množstvom nápadov a chuťou robiť veci úplne inak. Vyznačujem sa predovšetkým rešpektujúcim prístupom ku klientovi.
V life koučingu sprevádzam ľudí na ceste k poznaniu a prijatiu seba samého. Pomáham pri navýšení sebavedomia klienta, pochopení medziľudských vzťahoch a celkového skvalitnenia života.

V biznis koučingu je jej vášňou budovanie koučingovej kultúry vo firmách. Je zástancom myšlienky „Aby ľudia nechodili do práce iba pre peniaze!“ Vnášam do firiem pozitivizmus a inovatívny prístup zameraný na potenciál človeka.