The Bridge

Klaudia Budnárová

Speaker na podujatí “Mentálne zdravie”

Absolvovala PF UKF v Nitre, odbor anglický jazyk a literatúra – pedagogika. V roku 2009 založila anglické jazykové centrum The Bridge, ktoré sa v roku 2010 stalo jedným zo zakladajúcich členov Asociácie jazykových škôl SR a v roku 2020 medzinárodne akreditovanou jazykovou školou. Klaudia sa aktívne venuje vzdelávaniu dospelých a učiteľov. Je členkou predsedníctva AIVD a Slovenskej asociácie age managementu. Stála pri zrode Slovenskej komory angličtinárov a vedie projekty ELTforum.sk a The Bridge re-boot camp for teachers.

Klaudia sa venuje integrácií vzdelávania do ekosystémov firiem a organizácií, otázkam návratnosti investícií a dopadu vzdelávania na rast a rozvoj firiem. Jej nielen profesionálnym záujmom je hľadanie stratégií k efektívnemu vzdelávaniu.