Katedre multimédií a informačno-komunikačných technológií

Juraj Machaj

Speaker na podujatí “Mentálne zdravie”