Psychologička, Káčko Žilina

Hana Vargová

Speaker na podujatí “Mentálne zdravie”

Psychologička v centrách krízovej intervencie Káčko Košice a Káčko Michalovce, ktorého súčasťou je CONNECT klub pre mladých ľudí a supervízorka chatovej poradne IPčko.sk. Centrá krízovej intervencie Káčko a linka pomoci IPčko.sk sú projektom občianskeho združenia IPčko. Psychologickú pomoc a podporu poskytuje IPčko bezplatne, anonymne a nonstop.