Hitachi Zosen Inova Slovakia

Marian Kľúčik

Speaker na podujatí “Mentálne zdravie”