IPčko

Marek Madro

Speaker na podujatí “Mentálne zdravie”

Psychológ a riaditeľ Marek Madro sa špecializuje na komunikáciu s ľuďmi v akútnych krízových situáciách. V roku 2012 založil občianske združenie IPčko a jeho prvý projekt – internetovú poradňu pre mladých ľudí IPčko.sk, ktorá poskytuje psychologickú pomoc a podporu mladým ľuďom nonstop, anonymne a bezplatne prostredníctvom chatovej poradne a e-mailovej poradne. Po vypuknutí pandémie koronavírusu vytvoril Krízovú linku pomoci pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze, ktorá poskytuje pomoc  taktiež pomoc anonymne, nonstop a bezplatne cez telefón (0800 500 333), chat, video a e-mail a ďalšie pomáhajúce online aj offline projekty a krízové služby, ktorých cieľom je, aby mali ľudia v náročných životných situáciách dostupnú psychologickú pomoc a nezostávali so svojimi pocitmi osamote.