Karol Kleinmann

Speaker na podujatí “Mentálne zdravie”

Karol sa od začiatku svojej profesnej kariéry snaží spájať svety psychológie, podnikania a inovácií. Po jednoodborovom štúdiu na UK v Bratislave  sa formálne špecializoval ako klinický psychológ, a certifikoval ako dopravný psychológ. Osobný, manažérsky a coachongový základ mu dalo 3 – ročné, certifikované štúdium programu Systemický koučing a management v Prahe. Terapeutická nadstavba 2-ročného výcviku mu otvorila ďalšie, širšie súvislosti s práce s klientmi, z ktorých doteraz ťaží pri práci s klientmi. Aj keď je v tejto praxi dodnes, a riadi dve ambulancie klinickej a dopravnej psychológie, aktuálne sa jeho pozornosť zameriava na budovanie platformy ksebe, kde ako spoluzakladateľ a garant dohliada na odbornosť, robí osvetu o duševnom zdraví a rozširuje rady psychológov.