The Source

Jana Balážová

Speaker na podujatí “Mentálne zdravie”

Som transformačná koučka a ambasádorka empatie na pracovisku. Budujem novú generáciu lídrov založenú na princípoch empatie voči sebe i voči iným.

Pomáham lídrom (manažérkam/manažérom a podnikateľkám/podnikateľom) napĺňať ich veľké vízie a odvážne ambície, a to tak, aby svoj čas a energiu šetrili a efektívne investovali tam, kde to má najväčší dopad na premenu do empatickej spoločnosti.

Namiesto univerzálnych manažérskch rád, návodov a taktík spájam lídrov s ich vlastnou autoritou a múdrosťou. Moja práca je založená na maximálnom rešpekte k jedinečnosti a rovnováhe.

Viac ako 11 rokov sa venujem ľudskému potenciálu a posledné roky sa zameriavam na tému empatie, ktorú vnímam ako kľúčovú pri evolúcii biznisu.

Podporujem ľudí k stretnutiu so svojou silou, autoritou a tvorivosťou, aby sa tak mohli autenticky prejavovať a sebarealizovať.