Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Gabriela Schanz

Speaker na podujatí “Mentálne zdravie”

Po strednej škole žila a pracovala 2 roky v Rakúsku, kde si zdokonaľovala svoje znalosti nemčiny. Po návrate na Slovensko si prešla rôznymi spoločnosťami a pracovala v rôznych oblastiach – pracovala ako referent zákazníckeho servisu, obchodný manažér, robila výber a nábor zamestnancov pre rakúsku spoločnosť a popri tom sa venovala štúdiu na vysokej škole. V decembri 2013 sa stala súčasťou spoločnosti Lidl, kde sa venuje témam spojeným so vzdelávaním zamestnancov.