Prorektor pre informačné systémy, Žilinská univerzita v Žiline

doc. Ing. Michal Koháni, PhD.

Speaker na podujatí “Mentálne zdravie”