WageNow

Daniel Harcek

Speaker na podujatí “Mentálne zdravie”

Daniel má viac ako 10 ročné skúsenosti vo vedúcich a manažérskych rolách a riadil tímy vo veľkosti 10-80 ľudí. Verí v dôležitosť hľadania správnych prípadov použitia údajov pre podnikanie pomocou strojového učenia a AI. Vo voľnom čase sa aktívne venuej a evanjelizuje o technológiách a ich osvojení v komunite, či už organizovaním stretnutí (WebUP, Startup Weekend) alebo besedami či mentoringom.