Alica Štepánová-Kolárová

Speaker na podujatí “Mentálne zdravie”

Alica v minulosti snívala o tom, že bude filozofkou. Po získaní titulu doktor filozofie (PhD.) so silným zameraním na multikulturalizmus a diverzitu (tzv. „romantický polyteizmus“), sa rozhodla vystúpiť z tejto oblasti a vstúpila do úplne iného sveta – do sveta biznisu. Aktuálne je Alica manažérkou ľudských zdrojov (HR) v Henkel Slovensko a tvrdí, že najväčšia skúsenosť získaná pre túto rolu, okrem filozofie, bola  v oblasti B2B predaja a rozvoja podnikateľských príležitostí. Predtým, ako mala možnosť pocítiť príchuť interného HR, získala potrebné skúsenosti aj pri poradenstve korporátnym a lokálnym zamestnávateľom v oblasti zdravia zamestnancov, benefitov či zamestnaneckej angažovanosti. Počas svojho jediného kariérneho HR pôsobenia, v Henkel Slovensko zastávala role regionálnej manažérky pre odmeňovanie, procesy a mzdy alebo aj rolu globálnej HRBP pre HR. Aktuálne okrem HR manažérky v Henkel Slovensko zastáva aj regionálnu rolu HRBP pre HR pre Európu, je členkou predstavenstva Henkel Slovensko a aktívnou členkou lokálnej pracovnej skupiny, ktorá sa venuje téme diverzity, rovnosti a inklúzii (DEI).